Disclaimer De Klok Banden B.V.

In deze disclaimer geeft De Klok Banden B.V. aan onder welk voorbehoud de informatie op www.deklokbanden.com wordt aangeboden.

 

Intellectueel eigendom

De geboden informatie mag niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken na nadrukkelijke toestemming van De Klok Banden B.V. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Klok Banden B.V.

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze webshop staan, geldt dat De Klok Banden B.V. streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of veronderstellen.

 

De Klok Banden B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan de Klok Banden B.V. daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. De Klok Banden B.V. behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Klok Banden B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.