Privacybeleid De Klok Banden B.V.

De Klok Banden BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Klok Banden B.V.
Alexander Flemingstraat 3
3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1544
3260 BA OUD-BEIJERLAND
Tel: +31 (0) 186-630500
KVK: 24.120.959

De Klok Banden B.V. is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in de organisatie. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van De Klok Banden B.V. om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat De Klok Banden B.V. weten welke gegevens worden verzameld als u de website www.deklokbanden.com gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd. Zo snapt u precies hoe De Klok Banden B.V. werkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Klok Banden B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Klok Banden B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Klok Banden B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van De Klok Banden B.V. wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken gaat u akkoord met ons privacy beleid. 

 

Cookies

De Klok Banden B.V. kan gegevens verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in klanten, zodat de diensten hierop kunnen worden afgestemd. Deze zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) kunnen worden gebruikt om de website te analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Klok Banden B.V. of die van een derde partij. De Klok Banden B.V. kan deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden

De Klok Banden B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij hier van tevoren uw toestemming hiervoor is verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van web applicaties welke gebruikt worden ten behoeve van de webshop. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken

De Klok Banden BV verwerkt alleen uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en u deze informatie dus zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Contactformulier

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Webshop aanvraagformulier

 • Bedrijfsnaam
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Algemeen e-mailadres
 • E-mailadres facturen
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN rekeningnummer
 • BIC/Swift code bank
 • Contactpersoon
 • Voornaam of -letters
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Afleveradres
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Factuuradres
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Land

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De Klok Banden BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer de gegevens door u worden ingevoerd. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een bestelling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Klok Banden BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben bezocht.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe producten en andere bedrijfsinformatie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Het De Klok Banden BV gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Tevens kunt u zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar privacy@deklokbanden.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Klok Banden BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@deklokbanden.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs* met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

*Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Klok Banden BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@deklokbanden.com